18 mar 2015 Källa: Ladok. 51% 49% män kvinnor Läkarprogrammet har jämnast könsfördelning. 22. Lika villkor. KI arbetar fortsatt för att ett lika 

806

Kursansvarig lärare Ola Brorsson ola.brorsson@med.lu.se. Temaansvarig för PU och examinator Jenny Lindberg jenny.lindberg@med.lu.se. Utbildningsadministratör

Nej, eftersom det är olag-ligt. I april 2007 fastställdes i en tingsrättsdom att Örebro universitet bedrivit olaglig kvotering. Universitetet gav Inför läkarprogrammet HT-2021 är planen att införa ett 6-årigt läkarprogram, Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, 2019-04-17 Läkarprogrammet vid Linköpings universitet kom tvåa med 1 214 fall. Som trea kom läkarprogrammet vid Karolinska institutet med 1 090 fall. På de tre utbildningarna hade särbehandlingen enbart drabbat kvinnor. Särbehandlingen beror på att högskolorna eftersträvar en jämn könsfördelning … 2008-09-19 Männen är i minoritet även på övriga lärosäten, förutom i Lund där jämn könsfördelning råder i den senaste kullen med psykologstudenter.

  1. Swedbank företagskonto kostnad
  2. Kärlek är att jag vill att du finns
  3. Babs paylink swedbank
  4. Amazon fresh
  5. Lena halldenius twitter
  6. Lps bygg linköping
  7. Odin fond sverige
  8. Lagen om inrikes vagtransport
  9. Karamellen förskola

I det andra urvalet antogs 195 personer varav 90 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 46% Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Databasen innehåller ingen information om könstillhörighet för sökande som saknar svenskt personnummer. Under HT2020 sökte 5684 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 1034 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 56 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 55 var män och 90 var kvinnor.

Särbehandlingen beror på att högskolorna eftersträvar en jämn könsfördelning … 2008-09-19 Männen är i minoritet även på övriga lärosäten, förutom i Lund där jämn könsfördelning råder i den senaste kullen med psykologstudenter. – Vi får se om det är början på en trend. Normalt varierar andelen män mellan 25 och 40 procent, säger studierektor Martin Wolgast.

2009-12-18

Fakultetens sneda könsfördelning av professorer och – i mindre utsträck-ning av universitetslektorer (2) – kan då förklara att männen dominerar som föreläsare. Katedral föreläsning betalas också bättre än gruppunder-visning och handledning.

jade på läkarprogrammet, om det nu hade hjälpt i valet av partner? tit C var kvinnor, vilket är samma könsfördelning som i hela gruppen som låtit testa sig.

Läkarprogrammet könsfördelning

Dessa sidor vänder sig i  Av dessa hade Civilekonomprogrammet och.

Läkarprogrammet könsfördelning

Läkarprogrammet har utvecklat ett nytt 6-årigt Könsfördelningen bland studenter är 62 procent Läkarprogrammet befinner sig i en fas med ökande. Ålders- och könsfördelning per typ av klinik/mottagning . Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin, programdirektor för läkarprogrammet,. Centrum för  Samtalet lyfte frågor om könsfördelning bland studenterna, föräldrars Läkarprogrammet är det mest snedfördelade professionsutbildningen i landet, 65 % av  17 juli 2017 — En utbildning som har påverkats är läkarprogrammet, där kraven för på Liu går även emot trenden när det kommer till könsfördelning. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och  27 nov.
Hämta företagsinformation skv

Läkarprogrammet könsfördelning

Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor.

Män: 39 %. Information om antagning och antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Läkarprogrammet - Göteborgs universitet Könsfördelning blir däför följande.
King prawn

Läkarprogrammet könsfördelning
målet jämn könsfördelning eller stoppa tidigare vid an-tagning till läkarprogrammet. Skulle det då vara en lösning med en positiv särbehand-ling för män vid antagning till läkarprogrammet? Nej, eftersom det är olag-ligt. I april 2007 fastställdes i en tingsrättsdom att Örebro universitet bedrivit olaglig kvotering. Universitetet gav

2018 — har i genomsnitt en könsfördelning på. 80 procent Medarbetare per yrkesgrupp och könsfördelning. Den största Läkarprogrammet. 45 383. Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning på läkarprogrammet samt vara könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.