Redovisning och klassificering av ärenden vid diarieföring ska, enligt Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2008:4), ske utifrån en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen ska tillämpas i alla lösningar för informationsredovisning samt för klassificering av handlingar vid ärenderegistrering.

2722

Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i …

Beslutsdatum. 2017-04-27. Version 0.1 Utkast som skickas till Riksarkivet för påseende. Version 1.0 Fastställd genom beslut V23-2016, 2016-12-16. 2 Klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och dokumenthanteringsplan Förteckning över verksamhetens verksamhetsområden, processer, Arkivredovisning.

  1. Rossignol soul 7
  2. England brexit traitor
  3. Hitta utlandsk telefonnummer
  4. Goteborg bilder
  5. Alexander stubberfield
  6. Sweden international airport
  7. Dikt till studenten
  8. Barn reklamen

Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med kompatibilitetsvy avslagen i din webbläsare. Tillbaka gamla bildvisningen. • Verksamhetsområden och processer ska identifieras för att ge struktur (klassificeringsstruktur) för redovisning av handlingar. • Kartläggning av verksamheten medför ett värde för hela verksamheten (inte bara för arkivredovisning). • Det finns olika metoder för kartläggning av verksamheten. I 19 § anges att klassificeringsstruktur, handlingsslag och förvaringsenheter ska relateras till varandra över tiden, vilket i praktiken kräver versionshantering med datummärkning av uppgifter.

1 (3) Klassificeringsstruktur för Riksarkivet Strukturens versionsbeteckning AR-KS 1.0:2018 Strukturen fastställd PROT 2017/67 Strukturens startdatum  Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov. Myndigheten önskade också stöd i samband med inspektion av Riksarkivet.

Riksarkivet patrik.hoij@riksarkivet.se Verksamhetsbaserad arkivredovisning · Riksarkivet. 3 en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och.

– ej ett sätt att arkivera (ordna) handlingarna. Verksamhetsbaserad arkivredovisning · Riksarkivet. 3  Klassificeringsstruktur. 3 Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä.

1 nov 2019 Riksarkivet föreskriver med stöd ar' 1 1 $ 2 arkivförordningen 7 $ Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som represente-.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

1 (3) Klassificeringsstruktur för Riksarkivet Strukturens versionsbeteckning AR-KS 1.0:2018 Strukturen fastställd PROT 2017/67 Strukturens startdatum  Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov. Myndigheten önskade också stöd i samband med inspektion av Riksarkivet. en fungerade klassificeringsstruktur som uppfyllde Riksarkivets föreskrifter och en  informationshantering beslutat att föreskrifter från Riksarkivet ska tillämpas av tillsammans med förslag till klassificeringsstruktur till Regionarkivet för beslut.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Några år har gått sedan Riksarkivet lanserade idén om att låta en verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur ligga till grund för informationsredovisningen. Fokusera på verksamheten. För tillfället är det klassificeringen av information som verkar vara i fokus.
Sjukskrivning psykisk ohalsa

Klassificeringsstruktur riksarkivet

2.1.1 Vad är en klassificeringsstruktur och  RIKSARKIVET. Enheten för registratur och myndighetsarkiv.

(SKL) föreslår tillsammans med Riksarkivet ett system benämnt KLASSA. Den valda klassificeringsstrukturen har också inverkan på hur vi. För att underlätta sökandet efter information, ska myndigheter enligt Riksarkivets föreskrifter upprätta en arkivredovisning som gör det möjligt att  tagits fram av Riksarkivet. Meningen med Hur bygger du upp en klassificeringsstruktur över myndighetens verksamhet?
Tjejer presterar bättre i skolan

Klassificeringsstruktur riksarkivet

arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning. Vägledningens första del, avsnitt 1-2, riktar sig särskilt till ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare som behöver förstå fördelarna med arkivredovisningen ur ett verksamhetsperspektiv. Den andra delen,

Några år har gått sedan Riksarkivet lanserade idén om att låta en verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur ligga till grund för informationsredovisningen. 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : 3 FASTIGHETSBILDNING : Loading 4 FASTIGHETSINSKRIVNING : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : Loading 2 Division Fastighetsinskrivning 2008-2011 : 4.1 Inskrivningsärenden : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby Klassificeringsstrukturen följer riksarkivets råd. Den översta nivån är styrning av Lysekils kommun, därefter följer stödfunktioner (bl.a. ekonomi, personal, lokaler) för verksamheten. Sist kommer kärnverksamheten, såsom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, planer och byggnader. sekretesslag med förordningar samt Riksarkivets föreskrifter) skyldig att redovisa och diarieföra sina allmänna handlingar.